K.G.E AS i Trondheim er konkurs, fremkommer det av Brønnøysundregistrene fredag.

Selskapet ble etablert i 2018 og drev med eiendomsforvaltning og utvikling.

I det første første fulle driftsåret fikk selskapet en omsetning på 60.000 kroner, og et underskudd på 693.000 kroner.

I 2020 viser regnskapstallene en omsetning på 28,9 millioner kroner og et driftsresultat på 1,7 millioner kroner. Etter alle betalte regninger satt bedriften igjen med et overskudd på 70.000 kroner.

Daglig leder og styreleder Fredrik Kulsås har ikke besvart NT24s henvendelser.

K.G.E sto ikke oppført med noen ansatte på konkurstidspunktet, men er registrert som et datterselskap av Kulsås Holding.

Regnskap


2020 2019 2018
Driftsinntekt 28.902.000 60.000 0
Driftsres. 1.619.000 -239.000 -34.000
Res. før skatt 70.000 -693.000 -78.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.