Din Gårdsplass Drift AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene torsdag 13. januar.

Anleggsgartneren ble etablert september 2014, og står oppført med 35 ansatte.

– Når dette skjer vil det alltid være skadelidende, noe vi ser som sterkt beklagelig. Styret mener alle mulige tiltak er forsøkt uten at vi har maktet å berge selskapet, sier styreleder og daglig leder Frode Standahl i en pressemelding.

I 2018 hadde selskapet rekordhøy omsetning på 87 millioner kroner, og de siste fire årene har selskapet hatt årlige inntekter på over 80 millioner kroner.

Lønnsomheten har derimot vært fallende, og de siste tre regnskapsårene har endt med underskudd.

Forsøkt å holde liv i selskapet

Selskapet står oppført som et underselskap av Ability Management AS. Da Ability kom inn på eiersiden februar 2021, ble det kommunisert at det var sunn drift i selskapet. Det ble forutsagt at selskapet var forespeilet et overskudd på 2-3 mill. for 2020.

Etter en grundig revisjon av regnskapet viste det seg at resultatet 2020 viste et underskudd på 4,5 millioner kroner, mens de to foregående årene tapte selskapet henholdsvis 2,7 og 7,0 millioner kroner.

– Tidligere eier og ledelse har vært positive til å snu trenden i 2021, men dette har ikke vært tilfelle. Dette har ført til at eier i form av morselskap har tilført selskapet betydelig midler for holde liv i selskapet, sier Standahl.

Ifølge Standahl har et større prosjekt i Bardufoss påført selskapet et betydelig tap.

Ble tvunget til oppbud

– De siste ukene og dagene har styret, basert på en rekke negative opplysninger, stadig måttet oppjustere tapsestimatene i prosjektet til et nivå hvor styret til slutt ble tvunget til å begjære oppbud.

I samme periode har brorparten av selskapets regionledelse valgt å si opp, hvilket har ført til en ytterligere uhåndterlig situasjon for styret.

– Styret har helt frem til beslutning om oppbud ble fattet 12.januar 2022, forsøkt å finne løsninger for å ivareta selskapet og dets ansatte, men har ikke lykkes med dette.

Regnskap


2020 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekt 80.813.000 86.590.000 87.148.000 82.284.000 59.677.000 71.510.000
Driftsres. -3.507.000 -2.145.000 -6.671.000 1.817.000 -4.451.000 1.594.000
Res. før skatt -4.490.000 -2.658.000 -6.991.000 1.468.000 -4.773.000 1.417.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.