– Vi ønsker å være enda mer kundefokuserte og fremstå tydelig som ett Telenor, uavhengig om du er bredbånds-, TV-eller mobilkunde hos oss. Samtidig skal vi øke verdiskapingen og effektivisere måten vi jobber på. Derfor gjør vi endring på noen av divisjonene våre, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor i en pressemelding.

Hun forklarer at bransjen er i konstant endring med rask digitalisering, noe som medfører at Telenor må omstille seg i takt med kundebehov og teknologi.

– Samtidig har vi et behov for kostnadsfokus i en situasjon der prisnivået på mange av våre innsatsfaktorer har økt kraftig, sier Engebretsen.

Endringene innebærer at det skal bli færre ledere og en flatere struktur, forklarer hun.

Telenor Norge får én divisjon rettet mot forbrukermarkedet, på tvers av mobil, bredbånd og TV. Samtidig etablerer Telenor én felles kundeservice på tvers av tjenesteområdene for å betjene kundene enda bedre. Også på andre områder gjør Telenor organisasjonsjusteringer.

Telenor har flere avdelinger i Trøndelag, blant annet i Trondheim og Rørvik. I 2016 ble 21 ansatte berørt da telekomgiganten la ned avdelinga i Steinkjer. I 2020 var det virksomheten i Namsos som ble rammet av nye runder med kutt.

– Det er for tidlig å si noe spesifikt om hvordan endringene vil påvirke de ulike avdelingene. Endringene medfører ingen nedleggelser av lokasjoner, men samtlige lokasjoner kan berøres i ulikt omfang, sier pressesjef Anders Krokan til NT24.

De faste ansatte som blir berørt av nedbemanningen, vil få tilbud om sluttpakke med omstillingsbistand.

– Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet, uttaler Engebrektsen.