– Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode julimåneden for sjømateksporten, sier konstituert administrerende direktør Børge Grønbech i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte sjømat for 11,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 81,7 milliarder kroner – en økning på 18,5 milliarder kroner, eller 29 prosent, fra samme periode i fjor.

Rekord for laks

Det ble eksportert 96.500 tonn laks for til sammen 8,7 milliarder kroner i juli. Verdien økte med 1,8 milliarder kroner, eller 27 prosent, mens volumet falt med 5 prosent, fra juli i fjor. Tendensen var den samme for ørret. Verdien av ørreteksporten økte med 40 prosent til 531 millioner kroner, det høyeste beløpet noen gang, mens volumet falt med 16 prosent i juli.

Ferske tall fra SSB viser imidlertid at lakseprisen er på veg ned. I forrige uke var eksportprisen 74,23 kroner per kilo for fersk og frossen laks, mens den uka før var på 80,74 kroner, melder SSB. Den høyeste eksportprisen i år var i uke 18, den første uka i mai, da laks ble solgt for 108,21 kroner per kilo.

Eksportprisen for en rekke andre arter og produkter var rekordhøye i juli. For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse aldri vært dyrere. Norge eksporterte 4.600 tonn fryst torsk til en verdi av 255 millioner kroner i juli, 32 prosent mer enn i juli i fjor, men volumet falt med 7 prosent.

Klippfiskeksporten falt med 14 prosent i volum, men hadde en verdi på 358 kroner, 16 prosent mer enn i fjor.

Høyere kostnader

– Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den beste julimåneden for norsk sjømateksport. Juli var også den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne. Til tross for den sterke verdiveksten til sjømateksporten så langt i år, kan utfordrende tider påvirke utviklingen fremover, sier Grønbech.

Han poengterer at også norsk sjømatnæring merker virkningen av høy prisvekst og sterk kostnadsvekst.

– Samtidig får folk flest svekket kjøpekraft. I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten, sier Grønbech.