Sju ansatte mister jobben etter konkurs

Av

Mandag ble det meldt oppbud i Exact Production AS på Sjøåsen.

DEL

Exact Production AS på Sjøåsen i Namdalseid er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene mandag 21. september 2020. Det ble meldt oppbud både i Exact Production AS, morselskapet Exact Holding AS og det tilknyttede eiendomsselskapet Sjøåsen Holding AS.

Svikt i ordreinngangen

– Jeg har fått oppgitt at det var betydelig svikt i ordreinngangen som gjorde at styret besluttet å melde oppbud, sier bobestyrer, advokat Hege Bjørgum Skillingstad

– Har du fått noen nærmere forklaring på ordresvikten?

– Det må vi se nærmere på, men det er rimelig å anta at koronasituasjonen har hatt negativ effekt for selskapet, sier hun.

Ifølge kjennelsen fra Namdal tingrett var den samlede gjelden omkring 3,78 millioner kroner. Videre er det oppgitt at aktiva i selskapet, som i det vesentlige består av driftsløsøre, inventar og annet, hadde en samlet anslått verdi på 3,65 millioner kroner.

Virksomheten i selskapet er innstilt. Frist for å melde krav til boet er 26. oktober 2020, og første skiftesamling er satt til 10. november.

Sju ansastte

Selskapet hadde ifølge Brønnøysundregistrene ni ansatte da det ble slått konkurs, mens det i rettskjennelsen kommer fram at riktig antall ansatte er sju. Det ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 10. august 2012, og var registrert i industrien «trapper». I tillegg til å produsere trapper under merkevaren Namdalstrappa produserte selskapet også ulike elementer i komposittmateriale, med oppdrift som viktigste egenskap.

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 1.554.732 kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Asgeir Karle Fjell. Brit Eli Fjell og Tor Erling Moe var styremedlemmer.

Morselskapet Exact Holding AS hadde 350.000 kroner i aksjekapital. Også i dette selskapet var styreleder og daglig leder ved konkursåpningen Asgeir Karle Fjell. Karle Fjell var også styreleder og daglig leder i søsterselskapet Sjøåsen Holding AS, et selskap med en aksjekapital på 500.000 kroner.

Siste tilgjengelige årsregnskap for Exact Production AS viser at selskapet i 2019 hadde inntekter på kr. 7.822.000. Dette ga et negativt driftsresultat på kr. -515.000 og et negativt resultat før skatt på kr. -701.000. Året før, i 2018, viser regnskapet at tilsvarende tall var kr. 7.128.000 i omsetning, et negativt driftsresultat på kr. -796.000 og et negativt resultat før skatt på kr. -932.000.

Regnskap: Exact Production AS


201920182017201620152014
Driftsinntekt7.822.0007.128.0007.275.0007.527.0007.277.0009.378.000
Driftsres.-515.000-796.000-201.000247.000-130.000655.000
Res. før skatt-701.000-932.000-345.000121.000-296.000426.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.

Artikkelen er skrevet av NT24s automatiske konkurs-robot. Konkurs-informasjonen er hentet fra Brønnøysundregistrene, firmainformasjonen er hentet fra 1881.no.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken