– Vår ambisjon er å bli verdensledende teknologiselskap for energisektoren. Det er et stort behov for den unike kombinasjonen av IT- og industrikompetanse som vi besitter, og vi trenger mange nye hoder. Med kontor i Trondheim er vi midt i smørøyet med hensyn til dette behovet, sier Dagfinn Ringås, konsernsjef i Cegal SYSCO.

I fjor høst fusjonerte de to norske IT-selskapene Cegal og SYSCO. Nå vil det «nye» selskapet, som har over 800 ansatte og en årsomsetning på over 1,4 milliarder kroner, vokse seg store i Trondheim.

Skal ansette 200 nye folk

– De som kommer om bord vil også være med på å forme veien videre. Ambisjonene våre er skyhøye og løsningene kommer fra menneskene i selskapet. I Cegal SYSCO har man høy grad av innflytelse og er hele tiden med på å påvirke sin egen og andres hverdag, sier Robert Leite, leder for trondheimskontoret til Cegal SYSCO.

Trondheims-kontoret skal i hovedsak skal jobbe med å utvikle neste generasjon smarte løsninger for energisektoren, med fornybar energi og med løsninger for det grønne skiftet.

Ringås sier at selskapet i 2022 planlegger å ansette minst 200 nye folk.

Satser på studenter

– Selv om målet er å bli det ledende teknologiselskapet med energi som spesialområde, skal vi ikke bare ha kunder innen energisektoren. Vi har og skal ha kunder i andre industrier, ikke minst for å tilby våre ansatte bredere utviklingsmuligheter, sier leite.

Cegal SYSCO har som mål at halvparten av omsetningen skal være knyttet til fornybar energi innen 2027.

leite sier at dette gjenspeiles i de nye stillingene som skal besettes, men at det også jobber hardt for å være attraktiv for flinke studenter.

– Vi har blant annet summer internship, lærlingeordninger og vi legger til rette for at studenter kan kombinere bachelor- og mastergraden med å arbeide hos oss, sier Leite.