Skilter for 25 millioner kroner langs fylkesvegene

SIGNERT: Peab Anlegg og Trøndelag fylkeskommune har inngått skiltkontrakt for de neste fem årene. Fra venstre: Torbjørn Juliussen (prosjektleder Peab), Christoffer Dahl (anleggsleder Peab), Gøran Fossmo (ass. distriktsleder Peab), Anne-Grethe Jenssen (teamleder Trøndelag fylkeskommune), Per Andre Pettersen (kontrollingeniør Trøndelag fylkeskommune) og Nikolai Halle Høilo (byggeleder Trøndelag fylkeskommune).

SIGNERT: Peab Anlegg og Trøndelag fylkeskommune har inngått skiltkontrakt for de neste fem årene. Fra venstre: Torbjørn Juliussen (prosjektleder Peab), Christoffer Dahl (anleggsleder Peab), Gøran Fossmo (ass. distriktsleder Peab), Anne-Grethe Jenssen (teamleder Trøndelag fylkeskommune), Per Andre Pettersen (kontrollingeniør Trøndelag fylkeskommune) og Nikolai Halle Høilo (byggeleder Trøndelag fylkeskommune). Foto:

65.000 trafikkskilt sørger for oversikt og orden langs trønderske landeveier. Peab Anlegg skal sørge for at skiltparken er oppdatert de neste fem årene.

DEL

Fylkesvegnettet i Trøndelag består av mer enn 6000 kilometer veg. På dette vegnettet er det om lag 65.000 trafikkskilt.

Nå har Trøndelag fylkeskommune og Peab Anlegg AS inngått kontrakt om oppsetting og nedtaking av skilt på fylkesvegene de neste fem årene.

− Hovedoppgaven i skiltkontrakten blir nyoppsetting og utskifting av skilt på fylkesvegene i Trøndelag. Vi skifter ut skilt når skiltene ikke lenger reflekterer lys godt nok eller når informasjonsbehov og oppsettingskriterier endrer seg, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

− Vi har bygget opp en egen skiltavdeling, med spesialkompetanse på skiltmontasje, trafikkportaler og tekniske installasjoner langs veien. Skiltkontrakten med Trøndelag fylkeskommune passer meget godt inn i skiltavdelingens portefølje. Vi ser frem til å bygge et godt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, supplerer Gøran Fossmo, assisterende distriktssjef i Peab Anlegg.

Kontrakten har en varighet på fem år og omfatter levering, oppsetting og nedtaking av rundt 10.000 trafikkskilt med tilhørende oppsettingsutstyr og fundament. Kontraktssummen er på i underkant av 25 millioner kroner.

Artikkeltags