Det er selskapene ESNA, LMG Marin, SES-X og Transportutvikling som har kvalifisert seg videre i konkurransen om å levere nye og mer miljøvennlige hurtigbåter til fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Vestland.

Det opplyser Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Hydrofoil og luftpute

Sammen med samarbeidsfylkene startet Trøndelag fylkeskommune arbeidet med å utvikle nye, byggeklare design for utslippsfrie hurtigbåter i 2020.

Samtlige leverandører satser på batterielektrisk framdrift, men med ulike skrogdesign i form av enkeltskrog, katamaran (to skrog) og trimaran (tre skrog).

Både foil- og luftputeteknologi er representert i finaleheatet – alle med samme målsetting om å redusere energiforbruket til dagens hurtigbåter, som ligger i toppen målt i utslipp per passasjerkilometer.

– Vi er svært glade for å se de gode resultatene som leveres gjennom prosjektet. Fylkeskommunene samarbeider godt og legger gjennom det til rette for at norsk maritim næring kan ta en verdensledende rolle innen grønn hurtigbåtdesign- og bygging, uttaler Tomas Norvoll (fylkesrådsleder i Nordland), Bjørn Inge Mo (fylkesrådsleder i Troms og Finnmark), Tore O. Sandvik (fylkesordfører i Trøndelag) og Jon Askeland (fylkesordfører i Vestland) i pressemeldinga.

Utslippsfritt i neste anbud

Siden høsten i fjor har seks ulike leverandører jobbet med sine forslag til løsninger for framtidas hurtigbåt. 25. mars leverte de inn sine rapporter i forbindelse med avslutning av konkurransens første fase. De fire som nå er videre, er plukket ut etter en grundig evaluering.

I neste fase av konkurransen skal leverandørene bekrefte sine design gjennom blant annet analyser og modelltesting i tank. Nye hovedleveranser i prosjektet har innleveringsfrist i slutten av november.

I mai 2023 avsluttes designdelen av hurtigbåtprosjektet. Målet er da å ha utviklet elektriske nullutslippshurtigbåter med minimum 30 prosent lavere energiforbruk sammenliknet med dagens fartøy.

Avhengig av statsstøtte

Ambisjonen er å bruke de innovative design- og teknologiløsningene som en mal i framtidige hurtigbåtanskaffelser hvor inntil tre fartøy skal bygges og testes.

– Vi ser at det er et stort teknologisk sprang før vi har framtidas hurtigbåt på plass i den fylkeskommunale transporten langs kysten vår, og det vil kreve ytterligere støtte fra statlig hold å få bygget båtene. Samtidig er dette prosjektet et «kinderegg», der en får næringsutvikling, klimagevinster og bedre transport, sier Norvoll, Mo, Sandvik og Askeland.

Fremtidens hurtigbåt del 2

  • Hurtigbåten er viktig for mange. Den knytter øysamfunn sammen med hverandre og med fastlandet og skaper grunnlag for et balansert og sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Det forventes at en stor del av fremtidens næringsutvikling vil skje langs kysten av Norge og den forventede aktiviteten vil medføre økt reisebehov på sjø.
  • Tradisjonelle hurtigbåter forbruker imidlertid store mengder fossilt brensel. Dette er både kostbart og forurensende. Gjennom prosjektet Fremtidens hurtigbåt del II ønsker de fire fylkeskommunene å gjøre hurtigbåter til en av de grønneste transportformene. Samtidig bidrar prosjektets offentlige tilskudd til å redusere risiko for norsk maritim næring, slik at de kan ta større utviklingssteg inn i en grønn fremtid.
  • Prosjektet er støttet av Klimasats, en tilskuddsordning underlagt Miljødirektoratet for reduksjon av klimagassutslipp.

Kilde: Trøndelag fylkeskommune