(Trønderdebatt)

Selv om smitten er overraskende høy nå, er det lite som tyder på at smittetallene vil påvirke oppturen i norsk økonomi.

Daglig rapporteres det om nye smitterekorder i Trondheim, noe som gjør meg litt urolig. Men jeg er hverken lege eller helsedirektør, så min private uro skal få ligge til fordel for en kjølig analyse av den økonomiske høsten.

Smitteutbruddene vi ser i Trondheim og resten av landet er hovedsakelig blant barn og unge. At noen foreldre blir indirekte rammet, har små økonomiske konsekvenser. Trondheims lokale påbud om munnbind har også liten effekt på økonomien.

For økonomien kommer alt an på farten i vaksineringen, og den går veldig fort i Trondheim. Her vil jeg rose kommunen for et effektivt apparat. 4000 vaksinedoser daglig er et imponerende tempo i en by som Trondheim. Slike tall gjør meg trygg på at vi snart har vaksinert nok mennesker til å oppheve enda flere restriksjoner.

Hvis vi tar ett skritt tilbake, så har det meste av gjenåpningen av Trondheim og resten av Norge gått på skinner. Restaurantene på Solsiden har vært fullbooket på sensommeren, og forrige helg var det over 4000 på tilskuere på plass da Rosenborg tok imot Barcelona på Lerkendal. I takt med åpningen av idretten og utelivsbransjen har også den økonomiske utviklingen Trondheim og Norge skutt fart.

Vi ser det også på arbeidsledighetsstatistikken, den går helt tydelig riktig vei. Ved utgangen av juli var 10 356 helt eller delvis arbeidsledige, noe som utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Dette er en nedgang på hele 6 378 personer siden juli i fjor, og 1 004 færre enn i forrige måned. Ifølge NAV er det også en nedgang i ledige innen reiseliv og transport. Tallene er svært gledelige, og et godt tegn på normaliseringen av samfunnet.

Et annet positivt tegn er at investeringsviljen blomstrer. Dette kommer til syne i Norges Banks undersøkelse «Regionalt nettverk» fra i sommer. Her intervjues til sammen 300 bedrifter fra hele landet om den økonomiske utviklingen. Bedriftene i region Midt sier de både vil investere mer og ansette flere mennesker.

Frank Jullum, sjeføkonomen vår i Danske Bank, spår en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på minst 3,7 prosent i 2021. Det kommer etter et fall i fjor på 3,5 prosent. Jullum er verdt å lytte til, han er en av få som traff klokkerent på prognosene gjennom nedturen i fjor. Hvis sjefsøkonomen vår treffer igjen tar vi igjen nedturen fra koronapandemien i løpet av dette år. Og ikke nok med det. Aldri før har nordmenn kommet ut av en krise med så mye penger på bok. Nordmenn har samlet sett spart 120 milliarder gjennom pandemien. Denne oppdemmede sparingen tror vi kommer til å benyttes igjen i utover høsten og til neste år.

Det grønne skiftet vil prege oppturen de neste årene, og det skal investeres betydelige midler i den grønne økonomien. Et eksempel på dette er Meraker Hydrogen. Selskapet har intensjon om å bygge en fabrikk på Kopperå i Meråker som produserer opptil 10 tonn grønn hydrogen daglig. Meråker Hydrogen har blant annet fått med seg Kjell Inge Røkkes Aker Clean Hydrogen på eiersiden. Slike initiativ er svært viktige for regionen vår og vil skape betydelige arbeidsplasser i årene som kommer.

Fra et helseperspektiv er det fortsatt usikkerhet rundt nye mutasjoner eller at høstens smittebølge kan treffe hardere og annerledes enn vi tror. Men hvilke andre faresignaler er det så vi økonomer bør være ekstra oppmerksomme på i tiden fremover?

Renten i Norge har vært på 0 prosent siden mai 2020, og vi tror Norges Bank nå mener det er på tide å sette den opp. Vi venter derfor to renteoppganger i år, og ytterligere tre renteoppganger neste år. Dette kan bety en dobling av dagens boliglånsrente. Hvordan dette påvirker boligprisene og det private forbruket i Norge er ennå usikkert.

En annet spørsmål er hva som skjer med verdensøkonomien når den skal stimuleres mindre. Myndighetene i de ulike landene har gitt enorme finans- og pengepolitiske hjelpepakker for å holde hjulene i gang. En del økonomer frykter at veksttoppen i industrien nå er bak oss og sammen med mindre stimulanser kan det føre til nedtur.

Skjær i sjøen finnes det altså, men pandemitåken har lettet og vi går mot lysere tider økonomisk. Jeg oppfordrer alle til å gi litt ekstra kjærlighet til bransjer som er på vei ut av koronadvalen. Ta gjerne med deg venner på et ekstra restaurantbesøk i høst. Selv ser jeg frem til at de fysiske møteplassene og konferansene endelig åpner igjen. Jeg skal blant annet delta på «Arena Trøndelag» på Radisson Blu Royal Garden Hotel i slutten av oktober. Både vi mennesker, men også hotellnæringer har godt av at det arrangeres mange slike møter fremover. Vi sees!