– De private forbrukerne i Skandinavia er en viktig motor i markedet. Nå opplever mange at de høye kostnadene i samfunnet gjør at de må prioritere annerledes. Dette gjør at det private forbruket avtar og folk kjøper mindre trevarer, sier konsernsjef Morten Karlsen i Moelven Industrier i anledning framleggelsen av konsernets kvartalsrapport.

Solid i pluss

Regnskapstallene viser at Moelven Industrier, som blant annet driver sagbruket Van Severen i Namsos, omsatte for 3,573 milliarder kroner i årets første kvartal, ned 372 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet i første kvartal endte på 129 millioner kroner. Det er et av de beste resultatene for første kvartal i konsernets historie, selv om årets tall er et godt stykke bak rekordresultatet på 732 millioner kroner i tilsvarende periode i 2021.

Det er flere grunner til at Moelven leverer et godt resultat i første kvartal. Divisjon Byggsystemer, som produserer limtre, byggmoduler og kontorinnredninger, gjør det betydelig bedre sammenlignet med samme tid i fjor.

Det internasjonale markedet for skurlast, eller sagede trevarer, har også bidratt sterkt til resultatet. Det samme gjelder den svenske delen av Wood-divisjonen. Der har Moelven en sterk posisjon innen plateproduksjon, og denne delen av virksomheten opplever en sterk opptur i et skandinavisk byggemarked som ellers er preget av nedgang og lav aktivitet.

Uklare framtidsutsikter

Konsernsjefen forteller at det er vanskeligere enn noen gang å forutsi den videre økonomiske utviklingen.

– Vi har snakket om usikkerhet siden pandemien, og vi har varslet at vi går inn i krevende tider. Framtidsutsiktene har på ingen måte blitt noe klarere, men vi er overbevist om at klimasmarte produkter og tjenester er viktigere enn noen gang.

Historisk sett er prisene på trevarer fortsatt høye, men økte kostnader gir likevel en lavere fortjeneste på produktene til Moelven.

– Vi opplever nå store forskjeller innad i konsernet. Våre eksporterende enheter nyter godt av en rekordsvak norsk og svensk valuta, mens selskapene våre som retter seg mot hjemmemarkedet opplever tøffere tider som følge av en sterk nedgang i byggemarkedet. Det har blant annet gjort seg synlig gjennom nedskjæringer ved byggmodulvirksomheten vår i Norge og Sverige, samt de pågående permitteringene ved Moelven Limtres avdeling i Agder, sier Kristiansen.