Bakgrunnen for renteendringen er at Norges Bank i rentemøtet 22. september 2022 vedtok å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Dette påvirker prisen bankene betaler for å låne inn penger, for så å låne ut til kundene.

– Norges Bank har lenge varslet at styringsrenta skal opp for å dempe den høye prisveksten. Også etter denne renteøkningen er boliglånsrenta er på et lavt nivå historisk sett. Vi tror derfor at de fleste vil tåle de varslede renteøkningene, men oppfordrer de som er usikre på sin økonomiske situasjon til å ta kontakt med banken, uttaler Nelly Maske, konserndirektør for Privatmarked i Sparebank 1 SMN, i en pressemelding.

Kunder som nå får renteendring, vil i løpet av de nærmeste dagene motta informasjon om hvordan dette påvirker deres lån. For eksisterende lånekunder vil renteendringen tre i kraft fra 10. november 2022 og for nye lån fra 29. september. Det er mulighet for variasjoner i renteendringen til enkelte kundegrupper.

Også DNB innleder uka med å kunngjøre en tilsvarende renteheving. Tidligere har KLP Bank opplyst at bankkundene kan vente seg høyere renter på lån og innskudd.