Antallet ledige stillinger vokste med gikk opp med 7.000 fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Det tilsvarer en oppgang på 7,3 prosent. Det var sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Antallet ledige stillinger var rekordhøyt i hele 2021. Dette kvartalet ser vi en ytterligere økning og antallet ledige stillinger er nå over 100.000, det høyeste nivået på over 10 år, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

Samtidig er ledigheten på det laveste nivået siden 2009.

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) vis at ledigheten har falt til 3,1 prosent dette kvartalet, som er det laveste nivået som er målt siden 2009