NÆRØYSUND: Med ei ny produksjonslinje på plass øker Oceanize kapasiteten for gjenvinning av havbruksplast og tauverk til 7.000 tonn hvert år. Anlegget er spesialdesignet for å gjenvinne plastressursene i tau, en prosess som ser dagens lys etter utstrakt forskning- og utviklingsarbeid i selskapet.

– Prosjektet har som mål å kunne omdanne utrangerte plastressurser fra tau til et råstoff av høy kvalitet, uavhengig av tauenes renhet. Dette er kompetanse som ikke finnes i Norge, men som erverves i prosjektet, sier Trude Vareide-Giskås, prosjektleder i Oceanize.

Nærøysund-selskapet med base på Matmortua har allerede nytt stor oppmerksomhet for sitt arbeid for å hente inn og resirkulere nøter og rør fra havbruksindustrien. Doblingen av gjenvinningskapasiteten betyr ifølge selskapet at næringa kommer et langt skritt i riktig retning i arbeidet med å sikre en dokumenterbar og sporbar behandling av problemavfallet. I kjølvannet av satsinga følger verdiskaping og klimagevinst.

– Innovasjon på internasjonalt nivå

Investeringen i ei ny produksjonslinje er gjort med støtte fra Innovasjon Norge og Handelens Miljøfond.

– Det er en stor miljøutfordring at store mengder plast legges på deponi eller går til forbrenning så dette er virkelig gode nyheter for næringen. Dette er innovasjon på internasjonalt nivå og vår vurdering er at om noen skal klare å utvikle en metode for å resirkulere tilgriset tau, er det Oceanize, sier Vigdis Tuseth i Innovasjon Norge Trøndelag.

Handelens Miljøfond har som mål å bidra til at 50 prosent av alt plastavfall i Norge blir materialgjenvunnet, en dobling fra dagens nivå. Dette krever blant annet at norske gjenvinnere produserer langt større mengder resirkulert plast av en kvalitet som industrien etterspør.

– Dette var bakgrunnen for at vi i 2020 støttet dette prosjektet. Nå kan vi gratulere Oceanize med en dobling av kapasiteten til 7.000 tonn per år. Norge må i større grad ta ansvar for eget plastavfall, og beholde ressursene i en sirkulær økonomi, og dette er et solid skritt i riktig retning, sier Lars Brede Johansen, fagsjef i Handelens miljøfond.

Nasjonal verdiskaping

For flere norske plastprodusenter er Oceanize sin utvikling kjærkomment, da tilbudet av resirkulerte råvarer har vært begrenset i Norge. En av produsentene som har testet plasten fra resirkulerte tau er Pla-Mek i Sykkylven.

– I dag kommer 35-40 prosent av vårt forbruk av råstoff fra resirkulerte materialer, og vi jobber kontinuerlig med å øke denne andelen. For oss er derfor Oceanize utvikling et kjærkomment tilskudd, sier Kai Roger Bjørdal i PLA-MEK.

I Norge har store resirkulerbare plastressurser blitt eksportert. Nå vil ikke eksport av tauverk lenger være nødvendig da nasjonal behandling er etablert gjennom Oceanize. Daglig leder i selskapet understreker samtidig at dette bare er starten. Nå etableres resirkuleringslinje to men selskapet har mål om flere linjer i årene som kommer, med mål om en gjenvinningskapasitet på over 20.000 tonn plast per år.

– Vår videre vekst avhenger av samarbeid i verdikjeden og tillitt i markedet. Vi skal ruste norsk havbruk for å håndtere sitt plastavfall. Den beste forsikringen er at avfallet ikke eksporteres, men at plasten havner hos oss, avslutter Øyvind Sandnes, daglig leder i Oceanize

Les også

Jonas (36) fikk beskjed om at han ville bli ufør om han fortsatte som før: – Det var helt uaktuelt. Jeg måtte finne meg en annen jobb