Bøndene krever 11,5 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Klokken 12.00 legger Landbruksdepartementet fram sitt tilbud. Statens tilbud legges fram av ekspedisjonssjef Viil Søyland, statens forhandlingsleder. Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil også være tilstede.

Følg pressekonferansen direkte i videovinduet øverst i artikkelen.