– Det kommende halvåret er preget av meget stor usikkerhet og variasjoner i etterspørselen. Framover ser vi for oss en hverdag som ligner mer på den vi hadde før pandemien, uttaler konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier i en pressemelding.

Mandag la han fram kvartalstall som viser at konsernet omsatte for 4,3 milliarder kroner i andre kvartal, en økning på 119 millioner kroner fra samme tid i fjor.

Driftsresultatet i perioden ble 897 millioner kroner, opp fra 823 millioner i tilsvarende periode i 2021.

Tunge investeringer

– Moelven har brukt den gode resultatutviklingen til å ruste konsernet for framtiden, og vi har besluttet tidenes investeringsløft. Dette er investeringer som kommer mange lokalsamfunn til gode, men som også styrker fleksibiliteten og konkurransekraften i konsernet, sier Kristiansen.

Før sommeren vedtok konsernstyret i Moelven å investere 382 millioner svenske kroner i en ny pelletsfabrikk og energiproduksjon i Karlskoga.

Tidligere i vår ga styret klarsignal til en investeringspakke på 210 millioner kroner til bedring av kapasitet, effektivitet og klimaavtrykket på enhetene Moelven Mjøsbruket på Biri, Moelven Treinteriør på Brøttum, Moelven Våler på Braskereidfoss og hos Moelven Notnäs Ransby i Torsby.

Skyer i horisonten

Det er særlig aktivitetsnivået i det internasjonale skurlastmarkedet som løfter tallene i Moelven, noe som ikke minst kom til uttrykk da Moelven Van Severen i Namsos la fram historisk sterke tall tidligere i sommer. I løpet av året skal Moelven investere inntil 40 millioner kroner i sagbruket.

Etterspørselen etter trebaserte varer i det internasjonale markedet har vært god i første halvår, dog ikke like høy som i 2021. I Skandinavia ser konsernet imidlertid en markant nedgang i etterspørselen innenfor byggevarehandelen og nye boligprosjekter.

– Dette har alt fått konsekvenser for boligsegmentet innen modulvirksomheten på norsk side, sier Kristiansen.

Tidligere denne måneden fikk 80 medarbeidere ved Moelven Byggmodul på Hjellum permitteringsvarsel, og det ble varslet en større omstillingsprosess for å styrke konkurransekraften.

– Bransjen vår er utsatt for brå endringer, og etter en markant vekst i både etterspørsel og prisutvikling går vi nå inn i en mer usikker periode. Dette skyldes at økende renter, energipriser og kostnadsnivå generelt kjøler ned deler av markedet. Det gjør at vi forventer sesongvariasjoner og resultatnivåer som vi så mer av før pandemien, spår Kristiansen.