MIDT-NORGE (Trønder-Avisa): Mens snittprisen tirsdag er på 89,26 øre pr. kilowattime (kWh), gjør prisen et solid byks onsdag. Da øker den nemlig til 125,56 øre/kWh, en økning på rett over 36 øre.

Prisene inkluderer merverdiavgift, men ikke nettleie og andre avgifter.

På det meste koster strømmen 159,57 øre/kWh mellom klokken 8 og 9 onsdag morgen. Det er den høyeste maksprisen i landet onsdag.

Minsteprisen blir på 80,48 øre/kWh, og inntreffer mellom klokken 4 og 5 om natten.

Dersom onsdagens snittpris også blir gjennomsnittet for hele februar, vil midtnorske strømkunder få 34,25 øre i strømstøtte pr. kWh, slik at strømprisen for måneden i realiteten blir 91,31 øre/kWh.

Strømstøtte utbetales dersom snittprisen i en måned er over 87,5 øre/kWh. Da dekker staten 90 prosent av prisen over denne terskelen.

For en vanlig trøndersk husstand, som ifølge strømselskapet Tibber bruker 2355 kWh i februar, vil det utgjøre rett over 800 kroner i strømstøtte for februar.

I januar ble det ingen strømstøtte på strømkundene i Midt-Norge. Da endte gjennomsnittsprisen for strømmen på 86,99 øre/kWh, altså rett under terskelen på 87,5 øre/kWh.

På Øst-, Sør- og Vestlandet havnet derimot strømprisen langt over terskelen for strømstøtte. På Øst- og Sørlandet endte strømprisen på 158,24 øre/kWh, mens det på Vestlandet ble 160,95 øre/kWh. Det ga en strømstøtte på henholdsvis 63,66 øre/kWh og 66,11 kWh, ifølge NVE.

I desember ble det utbetalt strømstøtte også i Midt-Norge. Da var snittprisen pr. kWh på 226,90 øre. Det ga 125,46 øre/kWh i strømstøtte.