Det er klart etter dagens rentebeslutning i Norges Bank. Den nye styringsrenta er nå 1,75 prosent. Norges Banks komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet er enstemmig i beslutninga om å heve styringsrenta med 0,5 prosentpoeng.

Det normale er at Norges Bank justerer renta med 0,25 prosentpoeng av gangen. Før rentemøtet var det ventet at det skulle komme en ny «dobbel» renteheving som medisin mot høye inflasjonstall og press i arbeidsmarkedet. Også i juni satte Norges Bank opp renta med 0,5 prosentpoeng for å kjøle ned økonomien.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Med dagens renteheving er styringsrenta på sitt høyeste nivå siden 2011.

Varsler raske renteøkninger

Norges Bank går dessuten langt i å antyde at renteoppgangen framover vil skje raskere enn tidligere signalisert.

– Prisoppgangen de siste månedene har vært bredt basert og kan innebære at prisveksten holder seg høy lenger. Det tilsier en raskere renteoppgang enn anslått i juni. En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem, skriver Norges Bank.

Neste rentebeslutning fra Norges Bank kommer allerede i september.

– Vi tror Norges Bank kommer til å levere nok en renteøkning på 0,5 prosentpoeng i september, før den fortsetter med økninger på 0,25 prosent i november og videre. Rentetoppen kommer til å ligge rundt 3,25 prosent, skriver sjefanalytiker Dane Cekov og sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea ifølge NTB.

Dyrere boliglån

Dagens heving av styringsrenta vil høyst sannsynlig føre til en tilsvarende økning i bankene. For et boliglån på tre millioner kroner tilsvarer det en renteøkning på 15.000 kroner per år. Norske boliglånskunder kan trekke 22 prosent av rentekostnaden fra på skatten, noe som gir en netto renteøkning på 11.700 kroner for et lån på tre millioner kroner.

Bankene har seks ukers varslingsplikt ved rentehevinger, slik at de nye rentene vil gjelde fra begynnelsen av oktober.