Resultatet før skatt endte på 633 millioner kroner, mot 872 millioner kroner i samme periode i fjor.

Ettervirkningene av pandemien og økte kostnader til energi og transport oppgis som hovedårsakene, skriver Nationen.

– Det er en betydelig nedgang i de tallene vi legger fram i dag, og utsiktene fremover viser en krevende tid i møte i markedet, og med tanke på økte kostnader, sier konsernsjef Gunnar Hovland i en pressemelding.

Bare energikostnadene har økt med 50 prosent hittil i år, ifølge Tine. De ventes å øke ytterligere.

Dagligvarebransjen sliter også med å komme opp på samme nivå som før pandemien, men Tine har likevel økt driftsinntektene fra 8.318 millioner kroner etter andre tertial i fjor til 8.572 millioner kroner i samme periode i år.

Økningen skyldes hovedsakelig økt omsetning i det internasjonale markedet og positive valutaeffekter.