Sykepleierforbundet om lønnstrekk for Sverige-reiser: – Ikke lov uten avtale

IKKE AKTUELT:

IKKE AKTUELT: Foto:

Fungerende fylkesleder Anne-Beth L. Hallstrøm sier at tillitsvalgte heller ikke kan inngå slike avtaler.

DEL

Stjørdal gikk sist fredag ut og advarte helseansatte mot å reise til Jämtland på handletur, etter FHI friskmeldte Jämtland og opphevet karanteneplikten fra lørdag.

Levanger har også fulgt Stjørdals eksempel. Kommunens kriseledelse drøftet koronasituasjonen 12, august – og sendte etter dette ut en anmodning om ansatte ikke foretar reiser til utlandet med mindre det er strengt nødvendig.

Ris bak speilet

Riset bak speilet fra kommunedirektør Tor Jacob Reitan var at kommunen har hjemmel til å unnlate å utbetale lønn dersom fikk sykefravær på grunn av reise til røde eller gule land, med påfølgende testing og venting og eventuelt karantene.

Han viste til en KS-avgjørelse der det heter:

«Selv om det ikke foreligger et forbud mot å reise til disse landene for helsepersonell, har kommunen et selvstendig ansvar om å utføre forsvarlige helsetjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. I de tilfeller slik anmodning er gitt av kommunen, vil kommunen kunne informere om at det ikke vil bli utbetalt lønn for fravær før negativt testresultat foreligger».

Trekk i lønn, avspasering eller ferie

HR-og personalsjef sjef Ingrid Soknes Aune i Levanger kommune sier at det samtidig ble innført lokale retningslinjer basert på FHI sine anbefalinger om at helsepersonell som hadde vært i "gule områder", måtte testes én gang for Covid-19 så snart som mulig etter hjemkomst skal. De skal heller ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

– Ansatte som ikke kan gjeninntre i arbeid etter slike reiser må påregne å bruke ferie, avspasering eller permisjon uten lønn i perioden fra hjemkomst og til negativ test foreligger. Alle ansatte ble informert om det ovennevnte via linjeorganisasjonen og kommunens intranett, sier Aunet.

Hun legger til at alt fravær i forbindelse med reise være avklart og avtalt med nærmeste leder.

Tar ansvar

Norsk Sykepleierforbund har reagert flere steder i landet, og hevdet at kommunen ikke har noen hjemmel til dette, så lenge arbeidstakeren ikke har vært i et område som utløser karanteneplikt

– Vi mener at trekk i lønn aldri kan gjøres uten avtale med den ansatte. For eksempel så kan heller ikke arbeidsgiver og tillitsvalgte avtale en slik ordning, sier fungerende fylkesleder Anne-Beth L. Hallstrøm i Sykepleierforbundet i Nord-Trøndelag.

Hun påpeker at sykepleierne har tatt ansvar gjennom hele pandemien.

– Vi står fortsatt midt oppi alle utfordringene den gir samfunnet, og vet hvilke følger det kan få dersom smittevernrådene ikke tas på alvor. Sykepleierne har tatt ansvar og kommer til å fortsette med det, sier Hallstrøm.

Sykepleierforbundet har ennå ikke fått noen henvendelser fra medlemmer om lønnstrekk-praksisen.

Artikkeltags