Tine krever å få betalt for råmelk Tine Råvare innen 13 dager, men Synnøve Finden mener de har rett til å fortsette å vente 25 dager, slik de har gjort i over ti år. Nå har Tine fått nok og tatt konkurrenten til retten, skriver E24.

I sin argumentasjon viser Synnøve Finden blant annet til e-postkorrespondanse fra 2011, som angivelig bekrefter en avtale om en såkalt kredittid på 25 dager.

Advokat Andreas Stang Lund representerer Tine. Han sier følgende om søksmålet:

– Vårt syn er at det ligger innenfor Tine Råvares mandat å fastsette antallet dager. Tine Råvare har sagt 13 dager. Alle aktørene har akseptert og innrettet seg etter dette, bortsett fra Synnøve Finden, som mener å ha krav på 25 dager.

Synnøve Finden på sin side reagerer kraftig på søksmålet.

– At Tine saksøker lille Synnøve Finden er bare ett av de utrolige virkemidlene meierigiganten tar i bruk for å svekke de små aktørene i markedet. Det kan virke som Tine har meierimonopol som eneste mål, og skyr ingen midler, skriver myndighetskontakt Sofie Oraug-Rygh til avisa.

Dette tilbakeviser kommunikasjonsdirektør Ingrid Wilberg Arnesen i Tine. Overfor E24 understreker hun at denne saken ikke dreier seg om størrelsesforholdet mellom de to meierikonkurrentene.

– Vi skal prosedere denne saken i retten og ikke gjennom mediene. Når det er sagt registrerer vi at Synnøve Finden forsøker å blande kortene her. Denne saken handler ikke om verken stor eller liten, monopol eller konkurransepolitiske tilskudd. Dette handler om å betale regningene i tide, sier Arnesen.

Det er ikke første gangen Tine og Synnøve Finden møtes i retten. Allerede i 2004 ble Tine idømt et overtredelsesgebyr etter anklager om at meierigiganten brukte rabatter for å presse Synnøve Finden ut av butikkhyllene. Tine nektet å godta gebyret, gikk rettens veg og ble til slutt frikjent i Høyesterett i 2011.

På tampen av fjoråret surnet forholdet mellom selskapene på nytt etter at Tine-sjef Gunnar Hovland pekte på subsidier til konkurrenten som en av årsakene til at meierisamvirkets varsling om kutt og oppsigelser.