To arbeidere fra innleiefirma bortvises fra O2-huset : – Driver i gråsone

Uropatruljen mener at Air Montasje AS ikke oppfyller kravene til seriøsitet.