Topp og bredde skal sette bærekraft på agendaen under Blå Konferanse

BREDDE: Arrangørene bak Blå Konferanse representerer bredden i næringsliv og kunnskapsformidling i Ytre Namdal. Fra venstre: Lars Fredrik Mørch (Namdalskysten Næringsforening), Tore Ramstad (Sparebank1 SMN), Halvor Mortensen (Val vgs), Gretha Aarseth Nordbøe (prosjektleder, Ytre Namdal vgs) og Einar Overrein (Salmonor).

BREDDE: Arrangørene bak Blå Konferanse representerer bredden i næringsliv og kunnskapsformidling i Ytre Namdal. Fra venstre: Lars Fredrik Mørch (Namdalskysten Næringsforening), Tore Ramstad (Sparebank1 SMN), Halvor Mortensen (Val vgs), Gretha Aarseth Nordbøe (prosjektleder, Ytre Namdal vgs) og Einar Overrein (Salmonor).

Arrangørene bak havkonferansen i Rørvik presenterer programmet.

DEL

RØRVIK: Årets utgave av konferansen, den sjuende i rekken, arrangeres av Ytre Namdal Fagskole, Ytre Namdal Videregående skole og Val videregående skole – i nært samarbeid med med næringsaktører i regionen.

Nå har arrangørene sluppet hele programmet for konferansen, som arrangeres i Rørvik 11. og 12. november.

Lista over foredragsholdere fra næringsliv, akademia og politikk toppes av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Administrerende direktør Renate Larsen i Norges Sjømatråd, NHOs regiondirektør Tord Lien, SMN-direktør Vegar Helland og Innovasjon Norges regiondirektør Vigdis Harsvik andre toppnavn som skal representere sentrale premissleverandører for kystnæringene under konferansen.

KOMMER: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kommer til Rørvik.

KOMMER: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kommer til Rørvik. Foto:

Lokalt blikk på global utfordring

Under tittelen «Blått blikk mot ei grønnere framtid» skal både samfunnstopper og aktører fra det lokale næringslivet rette fokuset mot hva som gjøres for å bringe fiskeri- og havbruksnæringa nærmere FNs bærekraftsmål.

I forkant av konferansen undersøker arrangørene hvordan bedriftene i Ytre Namdal jobber for å innfri bærekraftsmålene. Rundt 60 bedrifter deltar i undersøkelsen, hvor svarene

– Ser bedriftene selv muligheter innen bærekraft? I løpet av konferansen får vi noen nyttige svar, forteller medarrangør Halvor Mortensen (Val vgs).

Av konkrete temaer trekker Mortensen blant annet fram elektrifisering, hydrogenmuligheter og andre klimatilpasninger.

Konferansen tar også opp taretråling, et mildt sagt betent tema på Namdalskysten.

Arena for dialog

14 år har gått siden arrangørene bak konferansen tok mål av seg til å skape en sentral arena for kunnskap og erfaringsutveksling for de blå næringene.

– I løpet av årene som har gått har det skjedd en rivende utvikling i Nærøysund. En rekke lokale produsenter, leverandører og kunnskapsmiljøer er i dag landsledende innenfor sitt område. Derfor ser også sentrale aktører til regionen for å søke kunnskap og samarbeid. Møter og dialog mellom ulike nasjonale og lokale aktører er viktig, ikke minst fordi det gir oss en mulighet til å ta en posisjon overfor sentrale premissleverandører, sier Mortensen.

Koronatilpasset

Nasjonale smittevernrestriksjoner fører til noen begrensninger for gjennomføringen av årets konferanse.

– Vi har satt et tak på 100 deltakere, noe som omtrent er på linje med antall påmeldte de siste årene. Vi gjør tilpasninger i konferanselokalet for å opprettholde avstanden mellom deltakerne, og er selvsagt i løpende dialog med lokale helsemyndigheter når det gjelder tiltak, forteller prosjektleder Gretha Aarseth Nordbøe.

– Har dere en plan B hvis samfunnet stenger ned på nytt?

– Vi planlegger i utgangspunktet utfra de rammene som gjelder i dag, men er selvsagt oppmerksomme på utviklingen framover. Vi har diskutert alternative opplegg som gjør det mulig å gjennomføre, bekrefter medarrangør Einar Overrein (Salmonor).

Uavhengig av restriksjoner vil hele konferansen streames og være tilgjengelig for folk som ønsker å følge foredragene uten å være fysisk til stede i konferansesalen på kystkultursenteret Norveg.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken