Brevet er sendt til finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), skriver Dagens Næringsliv.

– Vi vil understreke behovet for en snarlig løsning og for at regjeringen prioriterer saken. Pakkereisearrangørene er forpliktet til å stille garanti allerede i desember 2020, og det er derfor avgjørende at det kommer på plass en løsning før Stortinget tar juleferie, heter det i brevet.

De fem toppsjefene i organisasjonene foreslår å finansiere en statlig garantiordning med ubrukte midler fra lånerammen på 1,5 milliarder kroner som Stortinget etablerte for reisearrangørene i sommer. Overfor Dagens Næringsliv bekrefter Innovasjon Norge at under 280 millioner kroner så langt er innvilget.