Det globale oppkjøpsfondet med hovedkontor i Stockholm har varslet et bud på 192 kroner per aksje i Torghatten. Det priser selskapet til 8,58 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har siden den første henvendelsen fra EQT hatt dialog med flere interessenter, men tilbudet fra EQT fremstår som det beste alternativet for eierne og for Torghatten, sier styreleder Brynjar Forbergskog i Torghatten ASA. Styret har enstemmig anbefalt at aksjonærene aksepterer budet.

Budet uten flyvirksomheten er på 175 kroner per aksje. EQT planlegger å skille ut WF Holding (som eier 66 prosent av Widerøe) og dele ut aksjene ut til dagens Torghatten-aksjonærer ved å opprette et nytt holdingselskap, Flyco, der Torghattens aksjonærer vil få et direkte eierskap.

– For Widerøe innebærer dette ingen endring i forhold til dagens situasjon. Vi vil fremdeles ha lokale og svært kapitalsterke eiere i ryggen som har god kjennskap til bransjen generelt og selskapet spesielt. Dette er en stor fordel for konsernet som helhet og gjør oss trygge på at vi skal få fortsette å utvikle selskapet, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe i en pressemelding.

Det over 100 år gamle selskapet Torghatten er blant annet største eier i Widerøe, Norgesbuss og en rekke fergelinjer, og har totalt rundt 7.000 ansatte.