Torsdag blir det bestemt om Salmar investerer én milliard i Malm

20-25 nye industriarbeidsplasser i Steinkjer kan være realiteten etter torsdagens møte.