TrønderEnergi rapporterer om en driftsresultat på 1.232 millioner kroner første halvår 2023. Det er en markant forbedring fra samme periode i fjor, da driftsresultatet var på 709 millioner kroner i minus.

Etter skatt er halvårsresultatet i 2023 på 908 millioner, sammenlignet med minus 778 millioner samme periode i fjor.

TrønderEnergi skriver i børsmeldingen at "resultatet er preget av store urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter som følge av reduserte kraftprisforventninger i første halvår."

Energiselskapet, som eies av en rekke kommuner sør i Trøndelag, skriver at det underliggende resultatet for første halvår i 2023 er 413 millioner kroner, og deres kraftproduksjon hittil i år er 808 GWh, noe som utgjør 82 prosent av normaltproduksjon.

I samme periode i 2022 var produksjonen 1275 GWh.

"Gjennomsnittlig kraftpris for område NO3 (Midt-Norge) for første halvår 2023 ble 51,4 øre/kWh, mot 22,5 øre/kWh tilsvarende periode i 2022. Faktisk oppnådd kraftpris inklusive kraftprissikring i første halvår 2023 ble 52,9 øre/kWh før skatt, mot 19,9 øre/kWh første halvår 2022." skriver TrønderEnergi i børsmeldingen.