Nidaros taxi AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene mandag 20. juni 2022.

Selskapet hadde 4 ansatte da det ble slått konkurs og ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 20. oktober 2015.

Selskapet var et privat aksjeselskap og aksjekapitalen var på 1.100.000 kroner.

Styreleder var ved konkursåpningen Bjørn Magne Blomsø.

NT24 har ikke lykkes å komme i kontakt med Blomsø.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2020 hadde inntekter på 2.748.000 kroner. Dette ga et negativt driftsresultat på -827.000 kroner. Året før, i 2019, viser regnskapet at tilsvarende tall var 10.544.000 kroner i omsetning, et negativt driftsresultat på -657.000 kroner.

Regnskap


2020 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekt 2.748.000 10.544.000 12.811.000 12.409.000 4.373.000 86.000
Driftsres. -827.000 -657.000 -548.000 -238.000 22.000 68.000
Res. før skatt -874.000 -227.000 -727.000 -311.000 3.000 68.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.