Trondheim Vaktmestertjenester AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene torsdag 3. november 2022.

Det ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 13. juli 2021, og var registrert i industrien «vaktmester».

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 30.000 kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Lauris Sarkans.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2021 hadde inntekter på kr. 890.000. Dette ga et negativt driftsresultat på kr. -86.000 og et negativt resultat før skatt på kr. -86.000. Det er ikke flere årsregnskap tilgjengelig.

I en kjennelse fra Trøndelag tingrett fremgår det at den samlede gjelden er på 500.000 kroner, mens selskapets aktiva har en verdi på 50.000 kroner. I samme kjennelse opplyses det at virksomheten er innstilt og at antall ansatte er null, mens ifølge 1881 hadde selskapet 17 ansatte da det ble slått konkurs.

Regnskap


2021
Driftsinntekt 890.000
Driftsres. -86.000
Res. før skatt -86.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.

Artikkelen er skrevet av NT24s automatiske konkurs-robot. Konkurs-informasjonen er hentet fra Brønnøysundregistrene, firmainformasjonen er hentet fra 1881.no.