Nygård Fjellsprenging AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene torsdag 7. juli 2022.

Selskapet ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 1. november 1996, og var registrert i industrien «sprengning».

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 100.000 kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Snorre Nygård.

NT24 har så langt ikke lykkes i å komme i kontakt med Nygård.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2020 hadde inntekter på 102.000 kroner. Dette ga et negativt driftsresultat på -5.272.000 kroner. Året før, i 2019, viser regnskapet at tilsvarende tall var 4.949.000 kroner i omsetning og et driftsresultat på 252.000 kroner.

Nygård Fjellsprenging var registrert som et datterselskap av Snorre Nygård AS.

Regnskap


2020 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekt 102.000 4.949.000 1.305.000 747.000 449.000 750.000
Driftsres. -5.272.000 252.000 532.000 22.000 426.000 334.000
Res. før skatt -5.274.000 180.000 531.000 22.000 403.000 285.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.