Gå til sidens hovedinnhold

Bare noen få tiår før Peder Schnitler Krag reiste Røyrvik kirke i 1828, bosatte de første nordmennene seg i området.

På det tidspunktet hadde samene allerede bodd og livnært seg her i flere hundre år. 

Nå mener de reindrifta og naturen er truet fra flere kanter. 

Igjen blir bygdefolket lurt av kapitalistene. 

Maahke Joma, leder i Østre Namdal reinbeitedistrikt

Truet fra flere kanter: – Flere har sluttet å si hei til meg på butikken

Jon Anta Eira-Åhren (21) fører Røyrviks desidert eldste næring videre. Men gruvespørsmålet gjør ham usikker – og han synes det som er i ferd med å skje er skremmende.

For abonnenter