Valkyrien Productions AS i Trondheim er konkurs mandag.

Det skjer etter at Skatteetaten har begjært selskapet konkurs som følge av skyldig og forfalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og tvangsmulkt på til sammen 355.517 kroner.

Selskapet drev med filmproduksjon og hadde to ansatte. Selskapet ble etablert september 2019, men har slitt med å få det til å gå rundt.

I første driftsår hadde selskapet en omsetning på 880.000 kroner, og et negativt resultat før skatt på 53.000 kroner. To tredjedeler av aksjekapitalen var tapt, og den kortsiktige gjelden oversteg 90 prosent.

I mai i år fikk selskapet varsel om tvangsoppløsning på grunn av manglende årsregnskap.

Styreleder var ved konkursåpningen Sverre Brandtzæg. Det har ikke lyktes NT24 å komme i kontakt med Brandtzæg.

Valkyrien Productions er et datterselskap av Brandtzæg Holding AS. Brandtzæg står også oppført som eier og daglig leder i Parketta florring AS, som i 2020 hadde en omsetning på 5,4 millioner kroner.

Spår flere konkurser

NT24 snakket tidligere med gründerøkonom Johanna Aaker Lindstad i SpareBank 1 SMN. Sammen med kollega og analytiker Hanne Lillebø Walsh, har de sett på utviklingen i lokale konkurser det siste kvartalet.

– Flere vil nå stramme inn i sitt private forbruk grunnet økte levekostnader og høyere renter, og det vil vi igjen se ringvirkningene av i midtnorsk næringsliv, sier gründerøkonom Johanna Aaker Lindstad i SpareBank 1 SMN.

Selv om antall konkurser i Midt-Norge er betydelig lavere enn i andre kvartal, er det fremdeles et godt stykke opp til nivåene før pandemien. Ekspertene i SMN tror derfor at det vil bli en økning i antall bedrifter som går overende.

– Det er flere ulike grunner til at vi har forventninger om økte konkurstall for flere bransjer, som for eksempel økte material- og energipriser, utsatte prosjekter, forsyningsutfordringer, og tilgang på arbeidskraft, sier Walsh.

Regnskap


2020 2019
Driftsinntekt 880.000 0
Driftsres. -53.000 -20.000
Res. før skatt -53.000 -20.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.