Arbeidslivsundersøkelsen Alx er gjennomført av HR Norge og Kantar.

Over halvparten av de spurte sier at de ikke bekymrer seg i nevneverdig grad over noe som helst, mens 28 prosent sier at de bekymrer seg til en viss grad.

En halv million

15 prosent sier at de har vært borte fra jobb de siste seks månedene på grunn av personlige bekymringer og negativ sinnstilstand på grunn av dette. Dette tilsvarer nesten en halv million arbeidstakere.

– De vanligste diagnosene ved sykdom er diffuse muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Vi tror mye av dette kan spores tilbake til bekymringer. Bekymringer gjør oss syke og fører til sykefravær, og det er spesielt forhold knyttet til personlig økonomi som sliter mest på oss, sier Harald Sørgaard-Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar.

Nesten hver femte av de spurte sier at de bekymrer seg hele tiden. Det de bekymrer seg mest over, er høye matvarepriser, høye strømpriser, personlig økonomi og renteoppgang.

De som bekymrer seg mest på jobb, er unge under 30 år, lavtlønnede og de med lav utdanning.

Mange tapte dagsverk

Undersøkelsen indikerer ifølge Kantar at fem millioner dagsverk kan gå tapt hvert år fordi folk er borte fra jobb på grunn av personlige bekymringer.

Undersøkelsen viser samtidig at nordmenn ikke er bekymret for å miste jobben.

– Vi vet fra andre undersøkelser at nordmenn er tett på verdensmestre i trygghet. Det er i utgangspunktet ingen som er mindre bekymret for å miste jobben enn oss. Det er verdt å merke seg at slik er det fortsatt, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

– Dette er kanskje et av de mest krevende dilemmaene foran lønnsoppgjøret for dersom vi øker lønningene mer enn hva som er bærekraftig for samfunnet totalt sett, vil rentene øke og flere jobber komme i fare. Vi kan da klart forskuttere at bekymring for jobbsikkerheten vil øke. Som igjen vil drive bekymring om økonomi, sier Bolstad videre.

(©NTB)