Vedum presenterte de økonomiske utsiktene og problemstillingene regjeringen står overfor, før årets budsjettkonferanse.

Finansministeren sier regjeringen må gjøre grep for å dempe prisveksten. Rent konkret betyr det å dempe oljepengebruken, sa han.

– Det letteste for politikere er at man bruker mye penger på alle mulige ting. Men da vet vi at farten i økonomien vil gå enda mer opp. Og det vil legge ytterligere press på prisene. Og det rammer dem som har lavest og middels inntekter, og en del mindre og sårbare bedrifter.

Tidligere regjeringer har sagt det samme, men ikke fulgt opp løftene.

– Hvorfor skal vi tro på dere denne gangen?

– Fordi vi kommer til å gjøre det.

Prisvekt gir økt ledighet

– Historien viser at etter en periode med høy prisvekst kommer en periode med høy ledighet. Det vil denne regjeringen for enhver pris unngå, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han orienterte om den økonomiske situasjonen i landet.

Han trakk fram krigen i Ukraina og ettervirkninger av pandemien som hovedgrunner til den høye prisveksten i samfunnet. Vedum la spesielt vekt på at vi i tiden framover må bruke mindre penger, og at vi ikke kan tillate oss å øke oljepengebruken.

– Krisene vi har hatt tidligere, har hatt et svar hver gang: økt oljepengebruk. Nå må oljepengebruken ned, sa finansministeren.

– Det viktigste for oss er tryggheten til folk. Denne regjeringen skal ha folk i arbeid og skal føre en politikk som bidrar til mindre forskjeller mellom folk, sier finansministeren.

Inflasjonen må ned

– Det er utrolig viktig for det norske samfunnet at vi ikke styrer inn i nye perioder med høy ledighet. For høy ledighet rammer ekstremt urettferdig, og det skaper nye forskjeller, sa Vedum

Folk flest kjenner på kroppen at strøm, bensin, matvarer og andre varer har blitt dyrere. Inflasjonen i Norge økte til 6,8 prosent i juli i år.

– Høy prisvekst over tid skaper ustabilitet. Ustabilitet skaper utrygghet. Og utrygghet er ikke godt for noen ting, sa Vedum.

Vedum understreket at det er viktig å få ned inflasjonen.

– Høy prisvekst slår så urettferdig ut og derfor er det så viktig å bekjempe den, sier Vedum.

Mindre oljepenger

– Derfor må vi dempe farten i den offentlige pengebruken og vi må redusere oljepengebruken om vi skal nå de målene vi ønsker.

– Å få inflasjonen ned mot 2 prosent, som er det langsiktige målet, handler om at det blir stabilitet og forutsigbarhet. Det blir rett og slett mindre spennende, for da vet du at det blir trygt – da vet du hva du har å forholde deg til, sa finansministeren.

Finansministeren sa videre at et budsjettarbeid aldri har endret seg så mye for en regjering tidligere. Han understreket at det er urolige tider og en ny situasjon enn det var da regjeringen ble enige om Hurdalsplattformen for to år siden.

– Budsjettarbeidet har endret seg enormt fra januar og februar til nå. Jeg tror det aldri har endret seg så mye for en regjering før, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum under foredraget tirsdag.

Regjeringen samles onsdag og torsdag denne uken for å legge siste hånd på statsbudsjettet for 2023.